תגיש לי Can Be Fun For Anyone

When you have not made the media on your own then It's also wise to specify in which you observed it, i.e., typically website link to the website where you acquired it, along with the conditions of use for content material from that website page. If the content can be a derivative of a copyrighted work, you should offer the names in addition to a licence of the first authors in addition.

File:Naharia_IMG_1163.jpg has been detailed at Commons:Deletion requests so which the community can focus on no matter if it should be held or not. We would enjoy it if you may head over to voice your feeling relating to this at its entry.

Many thanks for uploading Image:KD_DIning_room_1950.JPG. I discover the picture webpage at the moment won't specify who established the content, And so the copyright status is unclear. For those who have not designed this media oneself then you have to argue that we have the appropriate to utilize the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

You should bear in mind to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator is not going to have an impact on the results of the nomination. Thank you!

This is certainly User:Zobango, just wishing to say hi. I dislike to bother you, with all your legislation obligations and things, just wanted to know the way youre carrying out P.S I know I question you this all the time, but any information pn the translations

במילים אחרות, שיחה עם אמירות באוויר ('האיש לא צוותי') שאין להם אסמכתאות, ושאי-אפשר לחבר אותן לדוגמאות קונקרטיות מהשטח (למשל, כשאני מבקשת דוגמה שתראה שהמועמד לא-צוותי והממליץ עונה: 'לא יודע' או 'לא זוכר') - לא משכנעת אותי במהימנותה".

If your media also does not have a copyright tag, Then you definately ought to also incorporate one. In case you made/took the picture, audio, or online video You'll be able to use self

במקרה שלי, תמיד אחפש את היתרונות של העובד ואדגיש אותם, אבל לא אמציא יתרונות שאינם קיימים. אם, למשל, מדובר בעובד חרוץ שאינו ניחן ביצירתיות יתר, אדגיש את חריצותו בפני הממליץ אבל לא אומר אמירה כמו 'הוא מצוין בהגיית רעיונות'".

File:Sahlechet P7160078.JPG has become listed at Commons:Deletion requests so that the community can talk about regardless of whether it ought to be saved or not. We might appreciate it if you might drop by voice your opinion concerning this at its entry.

כך או כך, ההמלצה שלי למועמדים היא לבדוק היטב-היטב את השמות שהם מעבירים למגייסים, ולוודא עם הממליץ שהוא אכן רוצה בטובתם. במקום להתהדר ברשימה ארוכה ומפוארת של ממליצים, אני אומרת למועמדים: לכו על רשימה מצומצמת ואיכותית".

Be sure more info to don't forget to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will not likely have an affect on the result of the nomination. Thanks!

Thanks for uploading Graphic:Weizman_KD.JPG. I see the picture website page now would not specify who designed the articles, And so the copyright status is unclear. When you have not designed this media oneself then you must argue that We now have the ideal to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging down below).

היי. ראיתי עכשיו ברשימת המעקב עריכה מהבוקר בדף הטלוויזיה החינוכית, ורציתי לשחזר בתור השחתה.

There seems to be a problem with regards to the description and/or licensing of this particular file. It's been located that you've got extra from the graphic's description just a Template that is not a license and Whilst it provides beneficial information regarding the impression, it isn't really a sound license.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *